O Mnie

Grażyna BilewiczNazwisko i imię Billewicz Grażyna

Telefon 602 485 391

jaka jestem?

Lubię - osiągać zamierzone cele nawet jeśli droga jest wyboista.

Cenię - wytrwałość

Podziwiam - mądrość

Relaksują mnie - dalekie podróże i szum oceanu

Planuję - nadal doskonalić swój warsztat neurologopedy i psychologa

Obawiam się - że zabraknie mi kiedyś czasu na realizację moich zamierzeń.

Oferuję coaching jako drogę w czasie której TY wyznaczysz sobie cele, poszukasz sposobów ich realizacji i zaczniesz działać a ja będę wspierać ten proces. Zapraszam osoby z problemami w płynnej komunikacji oraz tych, dla których mowa stanowi źródło lęku i stresu.

Moja dotychczasowa ścieżka zawodowa

Wykształcenie

Wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym (UJ)

Wyższe mgr z psychologii (SWPS)


Studia podyplomowe

Logopedia (U.P),

Zarządzanie Oświatą Samorządową, (Politechnika Krakowska)

Neurologopedia (Uniwersytet Wrocławski),

Oligofrenopedagogika (Wyższa Szkoła. Filozoficzno. - Historyczna „Ignatianum”

1995

2002

2006

2010

Studia mgr

Psychologia

(Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)

Specjalizacja: psychologia rozwoju - coaching

2018

Konferencje

 • Organizacja szkoleń i kursów doszkalającuch z diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji „Languages & Emotions – Języki i Emocje”, Katowice 2017

w tym udział w warsztatach z Magge Johnson z metody małych kroków /mutyzm wybiórczy/

 • Zorganizowanie w Krakowie wspólnie z IBE szkolenia z TRJ i uzyskanie certyfikatu - 2016 i 2017
 • Zorganizowanie i udział w szkoleniach w Klinice Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - 2013
 • Udział w Konferencji „Spektrum Autyzmu” - 13.04.2013
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji dotycz. Specyficznych Zaburzeń Językowych (SLI) organizowanej w Warszawie przez IBE we współpracy z Uniwersytetami z całego Świata - 5-8.07.2012
 • Udział w VII Krakowskiej Konferencji z cyklu Nauczyciele – Nauczycielom dotycz. Wybranych zagadnień z zakresu mowy i języka dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. - 14.03.2012
 • Udział w Ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez PTTB „Czas na dialog” dotyczącej rewalidacji’ - 3-4.03.2012
 • Udział konferencji organizowanej przez MCDN dot. edukacji włączającej, czyli jak aktywnie wspierać dziecko za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji wczesnoszkolnej - 04.10.2011
 • Udział w szkoleniu „ Zastosowanie metody integracji sensorycznej w stymulacji rozwoju mowy dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego” organizowanej przez PPP Powiatu Krakowskiego. - 28.05.2011
 • Udział w Ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez PTTB „Czas na dialog” dotyczącej integracji. - 5-6.03.2011
 • Udział w warsztatach „Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i Terapia” PZL - 23-24.10.2010
 • Udział w Ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez PTTB „Czas na dialog” dotyczącej autyzmu - 24-25.04.2010
 • Udział w cyklu szkoleń dotyczących metody symultaniczno – sekwencyjnej - 24.10.2006
 • Certyfikat uczestnictwa w konferencji i warsztatach szkoleniowych „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
 • Udział w seminarium szkoleniowym prowadzonym przez wydział Edukacji Urzędu Miasta
 • Udział w konferencji naukowo – szkoleniowej „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” organizowaną przez Burmistrza Skawiny i PPP.
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji „Languages & Emotions – Języki i Emocje”, Katowice 2017

Doświadczenia zawodowe

 • 09.1990 - 1996 - nauczyciel w Samorządowym Przedszkolu nr 123 w Krakowie
 • 09.1994 - 06.1995 - zorganizowanie i prowadzenie na zasadzie wolontariatu gabinetu logopedycznego w P - 123
 • 10.1995 - 2000 - otwarcie prywatnego gabinetu logopedycznego - Prywatne Centrum Terapii Mowy „Gaduła”
 • 10.2000 - do dzisiaj - Założenie Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Logopedyczno – Psychologicznej – „Gaduła” w Krakowie - prowadzenie jej i praca w charakterze neurologopedy
 • 09.2006 - 09.2007 - Praca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Krakowie w charakterze logopedy
 • od 2006 - do 10.2008 - praca w Samorządowym Przedszkolu nr 104 w Krakowie na stanowisku nauczyciela wspomagającego
 • od 10. 2008 do dzisiaj - praca w Samorządowym Przedszkolu nr 104 z oddziałami integracyjnymi w Krakowie na stanowisku neurologopedy
 • od 05.2013 - Założenie Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego - „Gaduła” w Krakowie, organizowanie szkoleń i warsztatów.
 • od 2014 - członek Stowarzyszenia PSTIS


Działalność społeczna
 • 2012 - sponsorowanie wyjazdu dzieci z Domu Dziecka w Krakowie do Włoch
 • 2013 - pomoc materialna dla dzieci z chorobami układu krążenia
 • od 2014 - członek Stowarzyszenia PSTIS
Organizacja i prowadzenie kursów dla pedagogów i nauczycieli.
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem zaburzonym społecznie i emocjonalnie (autyzm i inne zaburzenia) - Specjalistyczna Poradnia Logopedyczno - Psychologiczna w Krakowie 2000- 2006
 • Mowa dziecka w wieku przedszkolnym - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kraków 2009
 • Ocena rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kraków 2010
 • Kurs Integracji Sensomotorycznej I stopień z PSTIS, Styczeń 2013
 • Kurs Integracji Sensomotorycznej II stopień z PSTIS, Lipiec 2013
 • Kurs Metody Centralnego Przetwarzania Słuchowego dr Johansena – międzynarodowy certyfikat
 • Prowadzenie zajęć logopedycznych – koleżeńskich dla gościa z Bonn – niemiecko – polskiego logopedy Elżbiety T. w październiku 2008 r.
 • Prowadzenie zajęć logopedycznych – koleżeńskich dla logopedy z Ośrodka PTTB w latach 2008 -2010r.
 • Organizowanie co roku od 2013 roku we współpracy z PSTIS kursów z zakresu Integracji Sensorycznej I i II stopnia nadających uprawnienia terapeuty metody SI
 • Organizowanie kursów doszkalających dla nauczycieli i specjalistów dofinansowywanych przez UM Krakowa

Własne artykuły, książki i referaty.

 • „Mowa dziecka, a gotowość szkolna” – kwestionariusz dla nauczycieli - współautorka – wyd. Harmonia 2015
 • Artykuł w gazecie „Głos Nowej Huty” dotyczący pikniku integracyjnego w P104 – współautorka Czerwiec 2012
 • „Dźwięki mowy” – współautorka - ostatnie III wznowienie 2006r.
 • „Kwestionariusz badania mowy” – współautorka - ostatnie III wznowienie 2006r.,
 • „Ćwiczenia dykcyjne” – współautorka – 1998 r,
 • „Mieszkańcy Lolandii – kwestionariusz do badania dzieci młodszych”- 1997 r.
 • Prowadzenia szkolenia dla nauczycieli w P- 104 dotyczącego rozwoju mowy dziecka oraz różnych przyczyn jej zaburzeń - 2011 r.
 • Prezentacja dorobku placówki zaproszonej przez UM grupie gości z Niemiec i Litwy
 • Wygłoszenie referatu na III Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego „Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o integracji”(wspólnie z dyr. P104 ) 2011r.