Terapia psychologiczna

/oferta dla dzieci i dorosłych/

  • DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA /psycholog/ + wydanie opinii i konsultacja z rodzicem (omówienie wyników, wskazania do terapii)
  • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA /psycholog/
  • BADANIA W KIERUNKU DYSLEKSJI /psycholog, pedagog/
  • BADANIA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ /psycholog, pedagog, logopeda/
  • BADANIA POZIOMU INTELIGENCJI /psycholog/
  • KONSULTACJA Z UDZIAŁEM DWÓCH SPECJALISTÓW
  • TERAPIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA /psycholog pedagog/