STOP wypaleniu zawodowemu nauczycieli

Jedyny taki projekt skierowany do nauczycieli, który łączy w sobie elementy pracy z psychologiem, trenerem głosu i coachem podczas weekendowych warsztatów.

Projekt ten powstał z myślą o osobach wykonujących zawód nauczyciela co najmniej kilka lat.

Coraz częściej mówi się głośno o wypaleniu zawodowym w wielu branżach gospodarki. Większość tych głosów to głosy troski o zachowanie atrakcyjności wykonywanej pracy przez wiele lat. Nie ma nic cenniejszego niż pracownik pracujący z zapałem każdego dnia. Szczególnego znaczenia nabiera ta wartość w odniesieniu do edukacji, gdzie nauczyciel jest w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami i ma ogromny wpływ na kształtowanie się ich zainteresowań, nie mówiąc już o rozwijaniu zachowań społecznych i pasji.

Celem projektu jest przede wszystkim:

 • zwrócenie uwagi na możliwość zapobiegania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 • zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej,
 • poprawa jakości życia,
 • a w konsekwencji podniesienie jakości kształcenia w tych placówkach, w których podejmowana jest profilaktyka wypalenia zawodowego.

Podczas warsztatów:

 • Przyjrzymy się czym jest wypalenie zawodowe i jak może się objawiać oraz jak można mu zapobiegać
 • Poszukamy sposobów na umocnienie swojej ścieżki kariery zawodowej i osiągnięcie satysfakcji zawodowej
 • Uczestnicy będą pracować z psychologiem, trenerem głosu i coachem

Korzyści dla uczestników:

Dzięki udziałowi w warsztatach, uczestnicy będą potrafili:

 • Świadomie kierować swoją karierą zawodową w taki sposób, aby dostarczała im satysfakcji i była ukierunkowana na rozwój
 • Wykorzystywać techniki radzenia sobie ze stresem i stosować je w sytuacjach kryzysowych
 • Stosować techniki pracy z głosem i ciałem w celu zapobiegania przemęczeniu i chorobom zawodowym
 • Wykorzystywać w sposób optymalny swoje zasoby osobiste w pracy zawodowej
 • Odpowiednio wcześnie zdiagnozować symptomy wypalenia zawodowego, jeśli takie się pojawią i zapobiegać im
 • Czerpać radość z każdego dnia i zadbać o jakość swojego życia.

Korzyści dla managerów – dyrektorów

 • Zarządzanie zespołami ludzi dbającymi o własne zdrowie, rozwój, relaks, potrafiącymi czerpać satysfakcję z trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczyciela

Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Gaduła”

Prowadzące: Małgorzata Klamra –trener- psycholog, Rita Beldis – trener głosu, , Ewa Nieć trener- coach

Wielkość grupy: 20 osób

Miejsce: Hotel DEMEL, ul. Głowackiego 22 w Krakowie

Termin: do ustalenia z grupą

 • godz. 15.30 – 18.30
 • godz. 9.00 – 18.00
 • godz. 9.00 – 14.00

Inwestycja: 390 zł / dla nauczycieli możliwość dofinansowania przez UM 50% /.

Zgłoszenia i informacje : Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Gaduła” lub Specjalistyczna Poradnia Logopedyczno – Psychologiczna „Gaduła”ul. Galla 7.

Grażyna Billewicz 602485391, [email protected]

Wpłaty: rezerwacja - całość kwoty na nr konta otrzymany mailem po dokonaniu zgłoszenia.