Prywatne Centrum Terapii Mowy „GADUŁA” – w związku z dynamicznym rozwojem – zatrudni: psychologa, logopedę, pedagoga, terapeutę SI, fizjoterapeutę, terapeutę zajęciowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

§wykształcenie wyższe kierunkowe, magisterskie,

§terapeuta SI- wykształcenie wyższe magisterskie oraz certyfikat terapeuty SI,

§uprawnienia pedagogiczne,

§minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3.,

§wysoki poziom etyki zawodowej,

§niekaralność

§łatwość nawiązywania kontaktów i budowania pozytywnych relacji z dziećmi i ich rodzicami

Zakres obowiązków:

§pełny przebieg procesu diagnostycznego i terapeutycznego u dzieci

§prowadzenie dokumentacji diagnostycznej i terapeutycznej

§wystawianie opinii i zaświadczeń dotyczących stanu funkcjonalnego pacjentów oraz przebiegu procesu terapii

Rodzaj zatrudnienia – praca dodatkowa na umowę-zlecenie lub kontrakt b2b

Czas pracy – do uzgodnienia – do ok. 10 godzin w tygodniu, od poniedziałku do soboty, elastyczne godziny pracy

Wynagrodzenie – uzależnione od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia,

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: [email protected]

Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie celem umówienia terminu spotkania.

Warunki pracy i płacy omawiane będą indywidualnie w trakcie bezpośredniego spotkania.

Prywatne Centrum Terapii Mowy „GADUŁA” Grażyna Billewicz, ul. Galla 7, 30-053 Kraków jest Niepubliczną Specjalistyczną Poradnią logopedyczno-Psychologiczną działającą w Krakowie od 2000 r. na bazie prawa oświatowego.

Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WCZEŚNIAKA POZDRAWIAMY WSZYSTKIE MALUCHY OBJĘTE NASZĄ OPIEKĄ ORAZ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW KLINIKI NEONATOLOGII PRZY UL. KOPERNIKA W KRAKOWIE. CZAS SPĘDZONY POŚRÓD DZIECI, RODZICÓW I PERSONELU SZPITALA POZWOLIŁ MI I MOIM WSPÓŁPRACOWNIKOM Z GADUŁY POZNAĆ JAKĄ TRUDNĄ DROGĘ MUSZĄ PRZEBYĆ ZANIM TRAFIA POD NASZA OPIEKĘ.


PRZEPRASZAM RODZICÓW DZIECI Z PRZEDSZKOLI ZA ZAMIESZANIE I OŚWIADCZAM, ŻE PROWADZONA OD 23 LAT PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA GADUŁA JEST JEDYNĄ PLACÓWKĄ NA TERENIE KRAKOWA ZAREJESTROWANĄ PRZY ULICY GALLA 7. Z GABINETEM I PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ POD SKOPIOWANĄ NAZWĄ NIE MAMY NIC WSPÓLNEGO I NIE BIERZEMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKOŚĆ DIAGNOZ I TERAPII TAM PROWADZONYCH. ŚRODOWISKO DOŚWIADCZONYCH LOGOPEDÓW Z KRAKOWA JEST OBURZONE. ZAWIADOMIONY ZOSTAŁ RÓWNIEŻ WYDZIAŁ EDUKACJI . W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PROSZĘ RODZICÓW DZIECI O BEZPOŚREDNI KONTAKT ZE MNĄ. ETYKA W NASZYM ZAWODZIE TO PODSTAWA I FUNDAMENT NA KTÓRYM BUDUJEMY RELACJE. PRZYKRO NAM ZE TAKA SYTUACJA MAŁA MIEJSCE. Zastrzeżona nazwa obowiązuje na terenie całego kraju. Grażyna Billewicz.

Witam wszystkich, którzy już korzystali z usług naszej poradni, korzystają teraz lub słyszeli o nas i chcą poznać ofertę naszej placówki.

Tak długi okres pobytu na rynku (od 1995 roku) powoduje, że nasi kiedyś bardzo mali pacjenci dorośli. Cieszą nas ich sukcesy i sentyment, którym nas obdarzają. Bardzo dziękujemy za ciepłe słowa.

Od tego czasu bardzo wiele się w logopedii zmieniło. Pojawiły się nowe metody, technologie, możliwości. Cały czas dokształcamy się, aby efektywność naszych diagnoz i skuteczność terapii była coraz wyższa. Swoją ofertę sukcesywnie rozszerzamy, kierujemy do noworodków, dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Świadczenie tak szerokiego zakresu usług zapewnia nam zespół terapeutów posiadający bardzo wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie, co składa się na szeroko pojęte kompetencje do wykonywania naszego zawodu od których zależy skuteczność terapii. W ramach współpracy z Kliniką Neonatologii przy ul. Kopernika w Krakowie opieką obejmujemy wcześniaki i ich rodziców.Jesteśmy otwarci na nowe metody, ale również dzięki dużemu doświadczeniu umiemy na nie spojrzeć krytycznie.

Od października 2000 roku „Gaduła” działa jako Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Logopedyczno – Psychologiczna świadcząc szeroki zakres usług dla dzieci, młodzieży, dorosłych działając pod nadzorem Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Jest jedyną placówką działającą pod szyldem Gaduły przy ul. GALLA 7 w Krakowie.

W czerwcu 2013 roku z działalności Poradni została wydzielona część szkoleniowa i powstała zarejestrowana w Urzędzie Miasta Wydziału Edukacji - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Gaduła” organizująca kursy, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, specjalistów, rodziców. Od dziesięciu lat realizujemy program WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA.

Mam nadzieję, że zaprezentowana przez nas kompleksowa oferta dotycząca szeroko pojętej komunikacji językowej, diagnostyki psychologicznej oraz rozwoju psychoruchowego zadowoli naszych obecnych i potencjalnych klientów.

Grażyna Billewicz

/dyrektor Niepublicznej Poradni „Gaduła” i Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego „Gaduła” pedagog, psycholog, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI, provider metody stymulacji słuchu Johansena, prywatnie mama dwóch córek/.