W związku z sytuacją sanitarno - epidemiologiczną w naszym kraju jak również na świecie informuję, że prowadzona przez nas działalność zmieniła formę. Wszyscy stali pacjenci i klienci, jeśli jest taka potrzeba kontaktują się ze swoimi terapeutami bezpośrednio lub za moim pośrednictwem. To trudny czas dla wszystkich, a wsparcie dla rodziców i dzieci bardzo potrzebne. Pozdrawiam i jeśli jest taka potrzeba proszę dzwonić. Grażyna Billewicz

Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WCZEŚNIAKA POZDRAWIAMY WSZYSTKIE MALUCHY OBJĘTE NASZĄ OPIEKĄ ORAZ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW KLINIKI NEONATOLOGII PRZY UL. KOPERNIKA W KRAKOWIE.

PRZEPRASZAM RODZICÓW DZIECI Z PRZEDSZKOLI ZA ZAMIESZANIE I OŚWIADCZAM, ŻE PROWADZONA OD 20 LAT PORADNIA LOGOPEDYCZNA GADUŁA JEST JEDYNĄ PLACÓWKĄ NA TERENIE KRAKOWA ZAREJESTROWANĄ PRZY ULICY GALLA 7. Z GABINETEM I PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ POD SKOPIOWANĄ NAZWĄ NIE MAMY NIC WSPÓLNEGO I NIE BIERZEMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKOŚĆ DIAGNOZ I TERAPII TAM PROWADZONYCH. ŚRODOWISKO DOŚWIADCZONYCH LOGOPEDÓW Z KRAKOWA JEST OBURZONE. ZAWIADOMIONY ZOSTAŁ RÓWNIEŻ WYDZIAŁ EDUKACJI . W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PROSZĘ RODZICÓW DZIECI O BEZPOŚREDNI KONTAKT ZE MNĄ. ETYKA W NASZYM ZAWODZIE TO PODSTAWA I FUNDAMENT NA KTÓRYM BUDUJEMY RELACJE. PRZYKRO NAM ZE TAKA SYTUACJA MA MIEJSCE. Grażyna Billewicz.

Witam wszystkich, którzy już korzystali z usług naszej poradni, korzystają teraz lub słyszeli o nas i chcą poznać ofertę naszej placówki.

Tak długi okres pobytu na rynku (od 1995 roku) powoduje, że nasi kiedyś bardzo mali pacjenci dorośli. Cieszą nas ich sukcesy i sentyment, którym nas obdarzają. Bardzo dziękujemy za książeczki, maskotki i ciepłe słowa.

Od tego czasu bardzo wiele się w logopedii zmieniło. Pojawiły się nowe metody, technologie, możliwości. Cały czas dokształcamy się, aby efektywność naszych diagnoz i skuteczność terapii była coraz wyższa. Swoją ofertę sukcesywnie rozszerzamy, kierujemy do noworodków, dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Świadczenie tak szerokiego zakresu usług zapewnia nam zespół terapeutów posiadający bardzo wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie, co składa się na szeroko pojęte kompetencje do wykonywania naszego zawodu od których zależy skuteczność terapii. W ramach współpracy z Kliniką Neonatologii przy ul. Kopernika w Krakowie opieką obejmujemy wcześniaki i ich rodziców.Jesteśmy otwarte na nowe metody, ale również dzięki dużemu doświadczeniu umiemy na nie spojrzeć krytycznie.

Od października 2000 roku „Gaduła” działa jako Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Logopedyczno – Psychologiczna świadcząc szeroki zakres usług dla dzieci, młodzieży, dorosłych działając pod nadzorem Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Jest jedyną placówką działającą pod szyldem Gaduły przy ul. GALLA 7 w Krakowie.

W czerwcu 2013 roku z działalności Poradni została wydzielona część szkoleniowa i powstała zarejestrowana w Urzędzie Miasta Wydziału Edukacji - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Gaduła” organizująca kursy, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, specjalistów, rodziców. Od kilku lat realizujemy program WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA.

Mam nadzieję, że zaprezentowana przez nas kompleksowa oferta dotycząca szeroko pojętej komunikacji językowej oraz rozwoju psychoruchowego zadowoli naszych obecnych i potencjalnych klientów.

Grażyna Billewicz

/dyrektor Niepublicznej Poradni „Gaduła” i Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego „Gaduła” pedagog, psycholog, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI, provider metody stymulacji słuchu Johansena, prywatnie mama dwóch córek/.