Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WCZEŚNIAKA POZDRAWIAMY WSZYSTKIE MALUCHY OBJĘTE NASZĄ OPIEKĄ ORAZ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW KLINIKI NEONATOLOGII PRZY UL. KOPERNIKA W KRAKOWIE..

PRZEPRASZAM RODZICÓW DZIECI Z PRZEDSZKOLI ZA ZAMIESZANIE I OŚWIADCZAM, ŻE PROWADZONA OD 15 LAT PORADNIA LOGOPEDYCZNA GADUŁA JEST JEDYNĄ PLACÓWKĄ NA TERENIE KRAKOWA ZAREJESTROWANĄ PRZY ULICY GALLA 7. Z GABINETEM I PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ POD SKOPIOWANĄ NAZWĄ NIE MAMY NIC WSPÓLNEGO I NIE BIERZEMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKOŚĆ DIAGNOZ I TERAPII TAM PROWADZONYCH. ŚRODOWISKO DOŚWIADCZONYCH LOGOPEDÓW Z KRAKOWA JEST OBURZONE. ZAWIADOMIONY ZOSTAŁ RÓWNIEŻ WYDZIAŁ EDUKACJI . W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PROSZĘ RODZICÓW DZIECI O BEZPOŚREDNI KONTAKT ZE MNĄ. ETYKA W NASZYM ZAWODZIE TO PODSTAWA I FUNDAMENT NA KTÓRYM BUDUJEMY RELACJE. PRZYKRO NAM ZE TAKA SYTUACJA MA MIEJSCE. Grażyna Billewicz.

Witam wszystkich, którzy już korzystali z usług naszej poradni, korzystają teraz lub słyszeli o nas i chcą poznać ofertę naszej placówki.

Tak długi okres pobytu na rynku (od 1995 roku) powoduje, że nasi kiedyś bardzo mali pacjenci dorośli. Cieszą nas ich sukcesy i sentyment, którym nas obdarzają. Bardzo dziękujemy za książeczki, maskotki i ciepłe słowa, czasem pozdrowienia na łamach mediów.

Od tego czasu bardzo wiele się w logopedii zmieniło. Pojawiły się nowe metody, technologie, możliwości. Staramy się cały czas dokształcać, aby efektywność naszej diagnozy i terapii była coraz wyższa. Swoją ofertę sukcesywnie rozszerzamy, kierujemy do noworodków, dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Świadczenie tak szerokiego zakresu usług zapewnia nam zespół terapeutów posiadający bardzo wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie, co składa się na szeroko pojęte kompetencje do wykonywania naszego zawodu od których zależy skuteczność terapii. W ramach współpracy z Kliniką Neonatologii przy ul. Kopernika w Krakowie opieką obejmujemy wcześniaki.Jesteśmy otwarte na nowe metody, ale również dzięki dużemu doświadczeniu umiemy na nie spojrzeć krytycznie.

Od października 2000 roku „Gaduła” działa jako Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Logopedyczno – Psychologiczna świadcząc szeroki zakres usług dla dzieci, młodzieży, dorosłych działając pod nadzorem Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Jest jedyną placówką działającą pod szyldem Gaduły przy ul. GALLA 7 w Krakowie.

W czerwcu 2013 roku z działalności Poradni została wydzielona część szkoleniowa i powstała zarejestrowana w Urzędzie Miasta Wydziału Edukacji - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Gaduła” organizująca kursy, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, specjalistów, rodziców.

Mam nadzieję, że zaprezentowana przez nas kompleksowa oferta dotycząca szeroko pojętej komunikacji językowej oraz rozwoju psychoruchowego zadowoli naszych obecnych i potencjalnych klientów.

Grażyna Billewicz

/dyrektor Niepublicznej Poradni „Gaduła” i Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego „Gaduła” pedagog, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI, provider metody stymulacji słuchu Johansena, prywatnie mama dwóch córek/.